ماموریت و چشم انداز در WFC

۱) محصولات

محصولات شرکت در سه دسته تولیدی ، خدماتی و ترکیبی عرضه می‌شود.

محصول تولیدی نهایی شرکت، یکی از قالب های رسانه ای است ، که با محتوای مناسب اثر، تکمیل می‌گردد. هر یک از قالب ها، می‌تواند در فرم و ساختار مورد نظر سفارش دهنده تولید شود، جزئیات سفارش ، معمولا حاصل صورت جلسه ای است که، از پرزنت های عمومی و تخصصی استخراج می‌شود.

در فاز خدماتی ، مدیریت ، ارتقاء و پشتیبانی فاز رسانه ای کسب و کارهای مختلف.
مدیریت فنی رویدادهای مختلف اعم از علمی ، آموزشی ، فرهنگی ، سازمانی ، گردشگری، سیاسی ، ورزشی ، اجتماعی و…
مدیریت عرضه ،انتشار، توزیع و تبلیغات محصولات رسانه ای در فضاهای حقیقی و مجازی.

و در نهایت ، پشتیبانی و مشاوره ، جهت کسب و کارهای نوپا در زمینه ( Branding ) ، را نیز می‌توان به عنوان بخش ترکیبی محصولات ، معرفی نمود.

۲) بازارها

بازارهای پنج گانه فضای رسانه ای ایران عبارتند از :
– بخش خصوصی
– بخش مذهبی
– ارگان ها و سازمان ها ( بخش دولتی )
– شبکه های ملی
– شبکه های ماهواره ای

۳) فناوری

WFC حساسیت و تاکید زیادی بر استفاده از فناوری به روز و برتر در سطح جهان دارد. از منظر نگاه ما فناوری شامل استفاده از تجهیزات سخت افزاری مدرن

، تکنولوژی های نرم افزاری به روز و شناخت تکنیک های جدید در کسب و کارهای امروزی می‌باشد.

برخی تجهیزات ما شامل : باکس سوئیچ Full HD ، دوربین های آلفا ۷ سونی ، دوربین های ۵d مارک ۳ و ۴ کنون ، رونین S ، دوربین Gopro 6 & 8 ،

میکروفون های دستی و یقه ای قدرتمند ، رکوردر صدا Zoom6 و تجهیزات تکمیلی و جانبی برق و نور و صدا …

۴) توجه به رشد بقا و سودآوری

نگاه مدیریت عامل WFC تحت تاثیر سوابق هنری و اجرایی وی، پیش از تاسیس شرکت می‌باشد. نگاهی نشات گرفته از غلبه تفکر هنری بر تفکر مادی . بر این اساس، اعمال شیبی ملایم در حوزه ارتقاء کمی و سودآوری مالی و بالعکس اتخاذ شیبی تند در حیطه توسعه محصول و سازمان، در دستور کار قرار دارد ، چرا که در اولویت قرار دادن کیفیت محصول و اعتنا به منافع و دغدغه های مخاطبین و مشتریان، خود ، مسبب بقا و رشد مستمر و البته حسن شهرت و مقبولیت شرکت خواهد بود. از مصادیق توجه به این مقوله عبارتند از :

  • اعتنا به برقراری تعاملی مثبت و متفاوت چه از منظر درون سازمانی ( منابع انسانی ) چه برون سازمانی ( مشتریان )
  • سنجش متناوب و آنالیز برنامه ریزی شده در خصوص شاخص های مالی
  • دراولویت قرار دادن اصول کیفی نسبت به تمامی مسائل دیگر در سازمان
  • سیاست گذاری قیمتی ترکیبی از اقتضایی و منصفانه
  • سازگاری با شیوه های پرداخت مورد علاقه مشتریان، البته در چاچوب اشل مالی سازمان

۵) توجه به کارکنان

حاکمیت سیستم بر سازمان، وجود برنامه ریزی بلند مدت، شرح مبسوط وظایف برای هر کد پرسنلی، تقسیم منطقی وظایف بین بخش ها، ایجاد حس

اختیار،آزادی،آرامش و تمرکز در محیطی که ترکیبی از ضوابط منسجم و روابط دوستانه است، همه این عوامل نشانه ی توجه مدیران بالادستی WFC به

کارکنان و فراهم کردن بستری برای رشد و تعالی آنان است. وجود سیاست های تشویقی و تنبیهی توامان و به کارگیری  ساز و کاری برای ارزش گذاری

کارکنان بر اساس توانایی هایشان، محرک هایی است که ما برای حفظ انگیزه و تقویت حس عدالت کاری درمیان کارکنان خود به کار گرفته ایم.

قائل بودن به ارزش های کارکنان، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده تکاثری برای پروژه های تولیدی و خدماتی سازمان است.

۶) توجه به تصور مردم

ایجاد تصویر ذهنی نرم از WFC بین عامه مردم ، می‌تواند به بهبود جایگاه سازمان کمک کند. دیدگاه های باز در تعامل با مخاطبین و مشتریان ،

برخورد متواضعانه و درخور شان با همکاران و رقبا ، سازگاری و مدارا با پرسنل و عوامل سازمان بر مبنای برد – برد ، تمام اینها نمونه هایی از

اعتنا به اقشار مختلف مردم است که به نوعی جامعه عمومی را تشکیل می‌دهند.